środa, 26 listopada 2014

Izolacja podłóg przed wylewkami.

Bardzo istotną rzeczą przed wykonaniem wylewek,czy to w domu nowym czy też remontowanym,jest wykonanie prawidłowo izolacji przyziemia,jak również izolacji między kondygnacjami.W przypadku przyziemia ma to wielkie znaczenie,gdyż ogranicza straty ciepła odbierane przez grunt.Natomiast w przypadku izolacji między kondygnacjami dodatkowo jeszcze jako izolacja akustyczna.Przed przystąpieniem do wykonania takiej izolacji,musimy pamiętać,że izolacja w postaci styropianu nie powinna mieć mniej niż 10 cm na przyziemiu i mniej niż 5 cm na kondygnacji.Do izolacji stosujemy styropian twardy ,oznaczony
jako dach - podłoga o parametrach EPS 100 o współczynniku min  038.W przypadku nowych budynków,wszystkie parametry izolacji i grubości są podawane w projekcie.Musimy pamiętać że im lepsze izolacje zastosujemy,to w okresie użytkowania budynku odegra nam to szczególną rolę na opłatach za ogrzewanie.W przypadku zastosowania grzejnika podłogowego,czyli ogrzewania podłogowego ,ograniczymy wychładzanie się cieczy.Błędem jest stosowanie jednej warstwy styropianu o grubości 10 cm.Prawidłowo należy najpierw ułożyć pierwszą warstwę 5 cm na całości pomieszczenia,a następnie po ułożeniu pierwszej warstwy,należy na tej warstwie ułożyć drugą warstwę 5 cm ,z przesunięciem płyt, tak,aby zamykały łączenia pierwszej warstwy(styku płyt ze sobą)Takie ułożenie pozwoli na pozamykanie mostków termicznych.W przypadku izolacji na kondygnacjach,grubość warstwy 5 cm jest wystarczająca.W tym przypadku możemy położyć jedną warstwę styropianu.

Przed ułożeniem warstw izolacyjnych w postaci płyt styropianowych,należ wyłożyć wszystkie podłogi ,folią czarną budowlana o grubości najlepiej 0,3 mm.Łączenia foli ze sobą na zakład około 10 cm i połączyć taśmą.Folia powinna być wywinięta na ściany z zapasem grubości warstw styropianu  + 5 cm .

 

Gdy mamy ułożona folię ,zakładamy taśmę brzegową ,dylatacyjna pomiędzy podłogą a ścianą.Za pomocą kleju,lub taśmy dwustronnej mocujemy taśmę do ściany,pod kątem prostym.Niektóre taśmy mają taśmę mocującą.Ma nam to zapewnić dylatacje pomiędzy ścianą a wylewką,jak również szczelność izolacji.Są różne taśmy brzegowe,jak też mają różne szerokości.Jedne są z warstwą foli co pozwala na połączenie z folią ułożoną na podłodze,a są tez bez foli jako sama taśma,którą mocujemy do ściany.Dylatacja zapobiega też pękaniu wylewki w strefie połączenia ze ścianą.Po tak przygotowanej izolacji możemy przystąpić do wykonania wylewki.