sobota, 21 czerwca 2014

Izolacja Dachu Płaskiego - Stropodachu

W przypadku dachów płaskich ,stropodachów lub dachów krytych blachą,wszędzie tam gdzie nie ma możliwości wykonania termoizolacji od strony wewnętrznej, dobrym rozwiązaniem jest ich docieplenie dzięki tak zwanej STYROPAPIE. Jest to styropian twardy z warstwą naklejonej papy.Tak samo jak przy  elewacji,dobieramy grubość styropapy.W przypadku stropodachów gdzie już są wcześniej wykonane spadki,wystarczy zastosować jednej grubości płyty.Są to płyty o wielkości 100 cm x 100 cm. Przed wykonaniem takiej izolacji na dachu ,gdzie już wcześniej był kryty papą ,musimy ocenić w jaki stanie jest wcześniejsze pokrycie,ewentualne pęcherze,zgrubienia należy usunąć.Powierzchnia powinna być czysta i płaska a płyty mocujemy za pomocą kleju bitumicznego.
Jest to klej który nie wchodzi w reakcje ze styropianem.Musimy pamiętać ,że wszelkie lepiki,smoła itp wchodzą w reakcję ze styropianem,niszcząc jego powierzchnię.Dlatego tez najlepiej ,gdy są usunięte wszystkie wcześniejsze powłoki.Możemy użyć też do mocowania ,kleju na bazie pianki np.TYTAN.Dla zapewnienia pewnego mocowania płyt,po przyklejeniu ,używamy tak zwanych mocowań mechanicznych.
Nawiercamy odpowiednim wiertłem (mówimy ty o podłożu betonowym)i mocujemy kołki ,a w nie wkręcamy odpowiedni trzpień ,który jest w komplecie.Taka czynność  zapewni nam stabilne i pewne mocowanie Styropapy do powierzchni.


Po tak zamocowanej termoizolacji,następnym etapem jest przyklejenie papy metodą dziś bardzo szeroko stosowaną ,metodą termozgrzewalną.Polega ona na podgrzewaniu palnikiem warstwy spodniej papy i przyklejeniu do powierzchni. Należy zwracać uwagę ,aby nie przegrzać warstwy papy ,co grozi uszkodzeniem.
W celu wentylacji dachu płaskiego,w trakcie mocowania płyt STYROPAPY montujemy kominki wentylacyjne.
 

Prawidłowe wykonanie izolacji,polega na szczelnym połączeniu izolacji pionowej z izolacją poziomą.Wtedy osiągniemy najlepsze rezultaty izolacyjne.