poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wykonanie Dachu Odwróconego -Warstwy


        Jak wcześniej pisałem ,dachy ekstensywne potocznie zwane dachami odwróconymi,są coraz częściej wykonywane w budownictwie w Polsce.Z uwagi na fakt ,że wykonanie takiego dachu jest kosztowne i wymaga dużego doświadczenia od wykonawcy,nie możemy sobie pozwolić tutaj na błędy wykonawcze.Naprawy czy tez poprawki w wykonaniu,mogą okazać się bardzo kosztowne.Rzutują na uszkodzenie nie tylko samego dachu,a całego stropu.Wiąże się z tym przemakanie i przemarzanie stropu.Dobranie odpowiednich materiałów,jak i samo wykonanie daję nam gwarancje długoletniego użytkowania.W przypadku dachu Ekstensywnego materiały powinny być, jak najlepszej jakości.
W tym przypadku ,nie ma miejsca na jakieś duże oszczędności.Istotna sprawa ,jest samo odprowadzenie wód opadowych,zastosowanie odpowiednich wypustów dachowych.Wszystkie warstwy muszą być wykonane ,z należytą dokładnością.Dużą uwagę ,należy poświęcić przy połączeniach izolacji,poziomej z izolacją pionową przy attykach. Szczelność w tych miejscach jest rzeczą najistotniejszą ,jak również przy oprawionych wypustach dachowych.Jeżeli decydujemy się na taki dach lub taras ,musi to być uwzględnione na etapie projektowym budynku, dokładnie musi być przeliczona, nośność stropu a co za tym idzie ,odpowiednia grubość deki.
1.Pierwszą warstwą,będzie zagruntowanie płyty betonowej ,w moim przypadku SIMPLAST PRIMIER SZYBKI GRUNT SBS firmy ICOPAL
2.Drugą warstwą-  paraizolacja bitumiczna ,papa termozgrzewalna typu ICOPAL FOALBIT AL S40 lub mocowana techniką termozgrzewalna do powierzchni
3.Trzecia warstwa - izolacja termiczna wykonywana z bardzo twardego styropianu PLATINIUM - dach- podłoga o bardzo niskim współczynniku nasiąkliwości,najlepiej z górną warstwą papy tak jak w przypadku styropapy.Płyty klejone za pomocą kleju bitumicznego lub mocowane mechanicznie za pomocą kołków do styropapy.
4. Czwarta warstwa - Hydroizolacja - papa podkładowa modyfikowana w technologi Szybki Profil SBS  Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub Graviflex 5,2 SBS / Green Roof z funkcją ochrony przerastania korzeni
5.Warstwa oddzielająca z geowłókniny 
6.Warstwa - Membrana DachGAM  ZS  
7.Warstwa Drenażowa - żwir  - usypany swobodnie na tarasie 
8.Warstwa Filtrująca
9.Warstwa Wegetacyjna - roślinność

Takie zastosowanie warstw ,pozwoli nam na prawidłowe funkcjonowanie dachu Ekstensywnego.