Termoizolacja Budynku w systemie Termo BravoTERMOIZOLACJA BUDYNKU  W SYSTEMIE TERMO BRAVO.

KLEJE TERMO 1 i TERMO 2

Termo 1 - do przyklejania płyt Styropianowych
Termo 2 - do zatapiania siatki


  Tutaj przedstawię wykonanie termoizolacji budynku w systemie Termo Bravo.Jeden z tańszych systemów na rynku, ale sprawdzony z atestami budowlanymi i wszystkimi aprobatami.Dla klientów mniej zamożnych jest bardzo dobrą alternatywą.

Styropian POLSTYR 15 cm grubości o współczynniku 0,40
Klej do płyt TERMO BRAVO 1
Klej do siatki TERMO BRAVO 2
Siatka TERMO BRAVO
Kołki do styropianu
Tynk 1,5 mm SILIKONOWY TERMO BRAVO -baranek kolor RAL oliwkowyDom po przebudowie,ściany cegła pełna fundament kamień łamany.Jak widać czeka nas tu wiele roboty przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych.Fundamenty tynkowane,sypiący się tynk.Wcześniej była wykonana na tym budynku izolacja styropianem amatorsko.Płyty te zostały zerwane i zutylizowane.

Placki po starym dociepleniu muszą zostać odbite,głuche i odpadające tynki na fundamencie też.Jak widać na tym zdjęciu ,wcześniej przyklejone płyty były punktowo co jest niedopuszczalne.Płyty muszą być klejone na ramkę o szerokości 3 cm po obwodzie płyty styropianowej,natomiast w środku możemy punktowo nałożyć klej.Tak jak tu na ścianach punktowe klejenie nie spełnia wymogów dobrej termoizolacji.
W miedzy czasie przyjechały rusztowania.Rusztowania podestowe najlepsza alternatywa do przeprowadzenia prac na elewacjach.


Wszystkie pozostałości po starej elewacji zostały usunięte ze ścian,głuche tynki odbite z fundamentu. W późniejszym etapie fundament zostanie otynkowany.Bardzo ważna sprawą przy wykonywaniu elewacji przed przystąpieniem do prac jest zasłonięcie wszystkich okien i drzwi co zabezpieczy nas przed ewentualnymi zabrudzeniami.Najtrudniej do usunięcia są pozostałości po tynku akrylowym czy też silikonowym.Montaż styropianu na ścianie zaczynamy od zamocowania tak zwanej listwy startowej.Listwa startowa musi odpowiadać szerokości , grubości styropianu.


Listwy musza być dokładnie wypoziomowane a lico musi być w linii prostej.
Najlepiej jakby ściany murowane z cegły były otynkowane,ale zwiększa to koszt wykonania elewacji i inwestorzy nie zawsze godzą się na takie rozwiązanie. Przed przyklejaniem płyt, zagruntujemy gruntem Termo Bravo wszystkie ściany,w celu zmniejszenia chłonności i zwiększenia przyczepności kleju do podłoża.
Po wykonaniu tej czynności ,zaczynamy przyklejanie pierwszej warstwy styropianu,jak wcześniej wspomniałem,klej musi być nakładany po obwodzie płyty i w środku kilka placków.Przy bardzo równych powierzchniach,co rzadko się zdarza możemy zastosować metodę rozciągania kleju grzebieniem. Niedopuszczalne jest, aby kleić płyty styropianowe tylko na same placki.


                     
Po tak nałożonym kleju , płytę dociskamy do ściany.Następna warstwa jest przyklejana w identyczny sposób,ważne aby płyty mijały się względem siebie i jak najbardziej dolegały do siebie.Tak aby nie powstawały szczeliny między płytami.Każda szczelina to dodatkowy mostek termiczny.Nigdy nie wolno szczelin wypełniać klejem.Szczeliny te wypełniamy pianką poliuretanowa,najlepiej używając do tego celu pistoletu do pianki.Dysze są cienkie i dobrze wypełnia się szczeliny między płytami.Należy pamiętać im mniejsze i im mniej szczelin,tym mniej ubytków a wtedy mniejsze straty ciepła.
 
Gdy etap przyklejania płyt mamy już za sobą a wszystkie ubytki i większe szczeliny miedzy styropianami wypełnione pianką,przystępujemy do następnego etapu.Za pomocą specjalnych pac do szlifowania styropianu(pace z zębami) szlifujemy lico ścian ,sprawdzając za pomocą jak najdłuższej poziomicy - łaty lica ścian.Wszelkie nierówności,docieramy ale musimy zwracać szczególna uwagę aby nie powycierać zagłębień.Nie wszyscy wykonawcy stosują metodę wyrównywania płaszczyzn za pomocą docierania styropianu.Skutkiem niewykonania tej czynności,wielokrotnie spotykamy się z wystającymi płytami na elewacji,nierównościami i widocznymi łączeniami.
Teraz ,gdy mamy skończone wyrównywanie powierzchni możemy przystąpić do następnego etapu,czyli kołkowania płyt styropianowych,Wykonuje się to za pomocą kołków plastikowych z plastykowym trzpieniem lub trzpieniem metalowym.W przypadku gdy mamy pewność ,że klej do przyklejania płyt jest dobrej jakości,podłoże o dobrej przyczepności a nasza praca wykonana profesjonalnie,nie musimy kołkować elewacji.Obiekty gdzie powierzchnia nie jest zbyt wielka jak w przypadku naszego ,nie ma konieczności kołkowania.Jeżeli już zdecydujemy się na użycie łączników plastykowych,dobieramy je odpowiednio do grubości styropianu i tu w naszym przypadku będą to łączniki o długości 180 mm.Średnica Fi 10. 


Łączniki powinny być rozmieszczone po dwa na płytę ,cztery sztuki na 1 m2, czyli na dwie płyty.Szczególna uwagę należy zwrócić ,przy kołkowaniu na tak zwane miejsca newralgiczne,narażone na większe opory wiatru czyli strefy narożne.W tych miejscach powinniśmy zastosować więcej łączników.W prawidłowej technologi mocowania płyt styropianowych, powinny być wykonane w płytach styropianowych otwory o grubości 10 mm, w celu zagłębienia łącznika w płycie styropianowej, a po zamocowaniu i dobiciu łącznika, miejsca te powinny być wypełnione specjalnymi dekielkami styropianowymi o średnicy kapelusza łącznika i grubości 10 mm. Daje nam to gwarancję poprawnej izolacyjności i pominięcia mostków termicznych. Jednak metoda ta jest bardzo rzadko stosowana z uwagi na pracochłonność i dodatkowe koszty.Ale przyjrzyjmy się dalszej pracy przy naszym projekcie. Po zamocowaniu łączników przyszedł czas na zatopienie siatki na płytach styropianowych.Przed położeniem kleju i zatopieniem siatki, dokładnie jeszcze sprawdzamy połączenia płyt styropianowych miedzy sobą i w razie niedokładnego dolegania do siebie, szczeliny między płytami wypełniamy pianką poliuretanową.Po stwardnieniu pianki , nadmiar ścinamy nożykiem wyrównując z płaszczyzną płyt styropianowych.Tak przygotowana ściana nadaję się do następnego etapu, do zatapiania siatki w kleju na płytach styropianowych, tworząc warstwę zbrojną wzmacniającą całej termoizolacji.W przypadku naszej elewacji, jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Na elewacji będą wyklejane elementy dekoracyjne w postaci płytek gresowych.Co to oznacza? Oznacza to, że w miejscach gdzie będą one wyklejane, łączniki do płyt styropianowych, będą dopiero mocowane po zatopieniu i związaniu kleju.W takich przypadkach łącznik mocujemy przez siatkę, co pozwoli i zabezpieczy, odspojeniu się warstwy zbrojnej od płyt styropianowych pod ciężarem i naprężeniami elementów dekoracyjnych, w naszym przypadku płytek gresowych.
A wiec przystępujemy do zatapiania siatki.Pamiętajmy że siatka musi być zatopiona w kleju, a nie położona na styropianie i zaciągnięta klejem.
Siatkę przycinamy z długości, po przygotowaniu odpowiedniego odcinka siatki, ścianę zaciągamy klejem na szerokość siatki + 10 cm. Po zaciągnięciu ściany od góry układamy siatkę na kleju i za pomocą pacy metalowej wtapiamy siatkę w klej. Zwracamy uwagę aby na poszczególnych kondygnacjach rusztowania, połączenia w poziomie nie były widoczne. Każda siatka ma na sobie pas, który informuje nas o szerokości zakładu jednej na drugą część siatki.Należy tego przestrzegać.I tak po kolei pionowymi pasami, zatapiamy siatkę na naszej elewacji.

                                                                                                                                                                                                                
I oto efekt naszej pracy na tym etapie. Po związaniu pierwszej warstwy kleju, na całość elewacji, zaciągamy drugą warstwę, jak najbardziej równo.gładka i ładnie zaciągnięta klejem ściana ma duży wpływ na efekt końcowy całej pracy.Wielokrotnie spotkałem się, że wykonawcy stosują tylko jedną warstwę kleju.Wszyscy producenci systemów termoizolacyjnych, dokładnie mówią, że należy nakładać dwie warstwy. Klej na elewacji, przed zagruntowaniem i położeniem tynku, powinien dojrzewać dwa tygodnie, akurat to chyba nigdy nie jest stosowane. Odpowiedni czas wiązania i utwardzania kleju zapobiega powstawaniu wykwitów na późniejszej elewacji, jak i jej trwałości.
Po tak przygotowanej ścianie, przystępujemy do następnego etapu, do zagruntowania ścian przed położeniem tynku. Zazwyczaj jest to grunt w kolorze tynku.W naszym przypadku jest to kolor oliwkowy, choć na zdjęciach może to nie oddawać identyczności tego koloru.W miejscach gdzie mają być elementy dekoracyjne, w naszym przypadku gres, wyklejamy i fugujemy.

       

Przed położeniem tynku trzeba też wykonać podbitki. Na tym etapie jakiekolwiek uszkodzenia w trakcie montażu, są jeszcze do naprawienia. I tak małymi krokami zbliżamy się do położenia tynku na ścianach.W trakcie tynkowania musimy zadbać o odpowiednią liczbę pracowników nakładających tynk i zacierających go. Jest to materiał wymagający szybkiego i sprawnego położenia i zatarcia.
Szczególną uwagę należy zwracać przy tynkowaniu na wilgotność powietrza, nasłonecznienie i temperaturę otoczenia, jak również w miarę możliwości monitorować prognozę pogody. Nigdy nie nakładamy tynku na ścianę gdy pada na nią słońce. 
    

No i pozostało jeszcze dopieścić cokół budynku, na którym położymy tynk mozaikowy inaczej zwany marmolit. 
     
I efekt końcowy naszej pracy.
     

     

A tutaj dla porównania:
Przed wykonaniem termoizolacji.
    
I po wykonaniu