piątek, 27 czerwca 2014

Dach Odwrócony-Dach Zielony Ekstensywny.


  Coraz częściej w nowoczesnym budownictwie, spotykamy stropodachy odwrócone,inaczej zwane dachami zielonymi Ekstensywnymi.Dachy takie mogą być stosowane na stropach płaskich lub o niewielkim nachyleniu od 2-30 %. Dach Ekstensywny to dach pokryty roślinnością.Wykorzystywane jako tarasy na ostatniej kondygnacji.Pokryte roślinnością wprowadzają ciekawy akcent w aglomeracji miejskiej,wpływają na redukcję negatywnych skutków urbanizacji, na środowisko naturalne.Zaletą też jest zagospodarowanie wód opadowych.W znacznym stopniu tłumią hałas miejski,wydzielają tlen,filtrują zanieczyszczenia z powietrza.Dzięki takiemu rozwiązaniu, można zredukować zaopatrzenie energetyczne budynku.Co to oznacza?Oznacza to że dach pokryty roślinnością latem ogranicza nam nagrzewanie się stropu,a w przypadku zimy ,znaczącemu wychładzaniu.Zmniejsza też częstotliwość zamarzania i rozmrażania powłoki bitumicznej w okresie jesieni i zimy.Największą zaletą jest miejscem do wypoczynku.

Z uwagi na zaawansowana technologię wykonania takiego dachu,czy też tarasu ,jest dość drogim rozwiązaniem,ale mimo to coraz częściej w Polsce praktykowanym.