niedziela, 6 lipca 2014

Drenaż Budynku

    W sytuacji ,gdy mamy problem z dużą ilością napływających wód gruntowych,sama hydroizolacja fundamentów nie jest wystarczająca.W takim przypadku należy wykonać drenaż wokół budynku.Gdy wykonujemy hydroizolację fundamentów ,jest to najlepszy moment na zrobienie takiego odwodnienia.Drenaż to nic innego jak odprowadzenie, wód gruntowych a tym samym zapewnienie fundamentom i hydroizolacji odpowiednich warunków .W przypadku wykonywania hydroizolacji fundamentów ,mamy odkopane odcinki wzdłuż budynku,gdzie układamy rurę drenażową ,jest to rura o średnicy 110 z dziurkami .
Rurę taka układamy na warstwie żwiru płukanego .Rura musi być owinięta geowłókniną ,w celu zapewnienia filtracji i zabezpieczenia otworów przed zapychaniem się .Rury takie łączymy ze studzienkami kontrolnymi,na narożnikach budynku.Są też na rynku rury drenażowe ,już owinięte geowłókniną. Następnie, gdy mamy już wykonana instalację odwadniającą i połączoną ze studzienkami,zasypujemy warstwą żwiru,a następnie rodzimym gruntem.Tak wykonana instalacja drenażowa ,zapewni nam kontrolę nad wodami gruntowymi i wodami opadowymi a fundament przed nadmiernym nasiąkaniem.Wodę tę możemy odprowadzić do kanalizacji deszczowej,lub gromadzić do zbiornika,połączonego z instalacją wód opadowych.Możliwość wykorzystania tej wody w celach ogrodowych,lub przy odpowiednim przefiltrowaniu,do celów gospodarczych.Poniżej rysunek obrazujący nam warstwy wykonania drenażu.


 
 Wielokrotnie zdarza się ,zwłaszcza w terenach górskich,problem ze zbyt dużą ilością wód na terenie ogrodu.W takim przypadku aby pozbyć się tego uciążliwego zjawiska, należy wykonać drenaż wzdłuż ogrodu.W zależności od wielkości ogrodu, rozkładamy odpowiednią ilość rur drenażowych,oczywiście łącząc je ze studzienką kontrolną.Jak w przypadku opaski wykonanej wokół budynku,stosujemy rurę drenażową gołą lub już owiniętą geowłókniną.Dalsza część wykonania jest identyczna.