środa, 3 czerwca 2015

Instalacja Elektryczna .

Jak  powinna być wykonana instalacja elektryczna aby zapewniała bezpieczeństwo dla użytkowników i podpiętych odbiorników?Zapewne jest to zadanie dla wykwalifikowanego elektryka, ale dobrze abyśmy jako laicy posiadali choćby teoretyczną wiedzę.W nowych budynkach a przynajmniej w większości,projekt instalacji elektrycznej jest zawarty i zaakceptowany przez odpowiedniego projektanta czy też inspektora budowy,w projekcie budowlanym.Jeżeli jest to nowo budowana instalacja elektryczna w nowym budynku.A co w przypadku modernizacji lub wymiany instalacji elektrycznej przykładowo w mieszkaniu spółdzielczym?A więc musimy przygotować projekt takiej instalacji,posiadać zgodę od spółdzielni na modernizację instalacji elektrycznej,warunki.(to w przypadku mieszkania spółdzielczego w blokach)Dopiero po uzyskaniu takich dokumentów,możemy przystąpić do pracy.Osoba która będzie nam to wykonywać ,musi mieć odpowiednie uprawnienia elektryczne,które muszą być aktualne. W obu przypadkach bardzo istotną rzeczą są warunki techniczne,w których zawarte są wszystkie informacje techniczne,odnośnie wykonywanej instalacji.Nie będziemy się tutaj
wtajemniczać w rodzaj sieci,jaki jest w przypadku naszych instalacji to raczej rola uprawnionego elektryka ,ale warto wiedzieć że spotykamy sieci w układzie TN-C,TN-
S,TN-C-S.Dla nas istotną rzeczą, jest aby taka instalacja spełniała swoje zadanie.Na chwilę obecną rozróżniamy dwa rodzaje wykonywanej instalacji,tak zwana potocznie bez puszkowa to znaczy bez puszek rozgałęźnych, zakładanych pod sufitem i i z puszkami rozgałęźnymi.Coraz częściej elektrycy stosują metodę łączenia wszystkich instalacji w głębokich puszkach pod przełącznikami czy też gniazdami elektrycznymi.Jak twierdzą co niektórzy ma to swoje dobre i złe strony.Te dobre to takie że z uwagi braku puszki rozgałęźnej ,nie robimy sobie dodatkowych upiększeń na ścianach,w postaci dekielków,natomiast te złe to to że w przypadku awarii mamy więcej pracy w poszukiwaniu usterki,gdyż puszka rozgałęźna połączeniowa miała dokładne zadanie, jedna odpowiadała tylko za oświetlenie a druga za gniazda.Moim zdaniem przy obecnej nowoczesnej instalacji ,dla mądrego elektryka nie ma problemu ze znalezieniem usterki.Oczywiście o ile instalacja jest zrobiona prawidłowo.Do tego celu aby była zrobiona czytelnie służą skrzynki pod aparaty,w których są one montowane.
Podstawową rzeczą jest dobranie odpowiednich przekrojów przewodów.Wszystko określa projekt i przepisy.W przypadku oświetlenia jest to przekrój 1,5 mm2 a w przypadku gniazd elektrycznych 2,5 mm2.W przypadku połączenia skrzynki z urządzeniem pomiarowym którym jest licznik 4mm2. Natomiast podłączenie licznika z przyłączem 10mm2.
Skrzynka elektryczna powinna być wyposażona w w wyłącznik główny jako pierwszy aparat elektryczny,kontrolki fazy w zależności jaka mamy instalację ,1 kontrolkę w przypadku jednofazowej i 3 kontrolki  w przypadku 3 fazowej instalacji.Następnym bardzo ważnym aparatem w rozdzielnicy są wyłączniki różnicowoprądowe. Wyróżniamy jednofazowe i trójfazowe. Urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu. Służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym, przy dotyku pośrednim, jak i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru.Inwestycja dość kosztowna w przypadku większej ilości wyłączników różnicowoprądowych w rozdzielnicy,ale dobrze jest zabezpieczyć osobno dla gniazd w łazience,osobno dla pralki ,osobno dla gniazd w kuchni ,osobny obwód dla kuchni elektrycznej,W przypadku zastosowania kilku wyłączników różnicowoprądowych dla poszczególnych obwodów,mamy mamy przejrzystość w rozdzielni i nie ograniczamy się do braku energii elektrycznej w przypadku awarii w całym domu lub mieszkaniu.Następnymi aparatami są wyłączniki nadmiarowo prądowe potocznie nazywane ESKĄ .Mają one za zadanie przerwanie ciągłości obwodu,gdy prąd płynący w tym obwodzie ,przekroczy wartość bezpieczna dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarć) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.I tak w przypadku gniazd elektrycznych stosujemy najczęściej 16A w przypadku instalacji oświetlenia 10 A ,w przypadku kuchni elektrycznej nawet 20A.Te aparaty które podałem są podstawowymi w rozdzielni elektrycznej,Estetycznie i przemyślanie wykonana instalacja elektryczna i rozdzielnia daje nam gwarancję bezpieczeństwa i wygodnej eksploatacji.

Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy               Wyłączni różnicowoprądowy 3 fazowy